Het Zorgkabinet

Het Zorgkabinet is een kleinschalige organisatie die informatie en ondersteuning geeft aan cliënten welke zorg nodig hebben en helpt bij het maken van uw eigen persoonlijke keuze. Dit doen wij aan de hand van een huisbezoek.

Samen kijken wij hoe uw zorgsituatie is, en welke noodzakelijke stappen gedaan moeten worden om er voor te zorgen dat u die zorg krijgt die bij u het beste past.

Het Zorgkabinet is uw persoonlijk zorgdossier waarbij u altijd zicht hebt op uw eigen situatie als het gaat om uw zorg en uw zorgfinanciering.

Het Zorgkabinet komt daarom bij u thuis. Wij vinden het belangrijk dat met u, als zorgvrager en eventueel met uw partner of familielid er een goede relatie is.

Samen bepalen wij de te nemen stappen en de juiste afstemming in zorg en zorgfinanciering.  Dit in overeenstemming met uw wensen. U heeft de regie.

Het telefonisch consult of 1e huisbezoek is geheel vrijblijvend en is, behalve de gemaakte reiskosten, kosteloos.

Wat doen wij:

Het Zorgkabinet is er voor u als het gaat om: 

Het verkrijgen van een indicatie voor zorg

Ondersteunen bij uw zorgfinanciering 

 

Het Zorgkabinet is er voor u als het gaat om:

  • Het verkrijgen van een indicatie voor zorg
  • Ondersteunen bij uw zorgfinanciering

Onze tarieven

Het Zorgkabinet biedt haar ondersteuning aan in diverse pakketten of via aparte modules. Wilt u hierover meer weten neemt u dan contact met ons op. Ook is het mogelijk u hierover verder te informeren tijden het huisbezoek.

Persoonlijk plan

Samen met u maken we daarom een persoonlijk plan.

De indicatie voor zorg

Deze indicatie van zorg, naast wellicht al aanwezige mantelzorg, is belangrijk bij de start van het inzetten van professionele en/of informele zorg. Afhankelijk van uw zorgvraag wordt deze dan ingediend bij uw Ziektekostenverzekering (Zvw), bij de WMO afdeling van de gemeente waar u woont of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Onze jarenlange ervaring betekent dat wij goed op de hoogte zijn van de diverse procedures en versnellen zo voor u het proces.
Wilt u weten of uw zorgvraag in aanmerking kan komen voor een indicatie neemt u dan contact met ons op.

Ondersteuning bij uw zorgfinanciering

Tijdens het indicatieproces krijgt u ook te maken met de wijze van financiering. Bij de aanvraag kunt u aangeven hoe u uw zorg wil ontvangen. Dit kan in:

1.    Persoonsgebonden budget – dit wordt aangeduid met PGB

2.      Modulair pakket thuis – een combinatie van ZIN en PGB (MPT)

3.    Zorg in Natura – dit wordt veelal aangeduid met ZIN     

1. Persoonsgebonden Budget (PGB)

PGB houdt in dat u zelf het zorgbudget wat u is toegewezen beheert en daarvoor zelf zorgverleners inkoopt voor uw zorg en ondersteuning. U moet hiervoor zelf de administratie doen, betalingen aan zorgverleners uitvoeren verantwoording afleggen aan het zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar.
 
Het Zorgkabinet stelt deskundigheid omtrent de invulling van uw zorgvraag ter beschikking en neemt met u ook contact op met Zorgverzekeraars, Zorgkantoor en SVB, dé instanties waar u mee te maken krijgt om alle noodzakelijke zorg hiervoor te realiseren. 
Het Zorgkabinet denkt graag met u en uw partner/ familie mee en treedt hierin op als onafhankelijk cliëntadviseur.
 

2. Modulair Pakket Thuis (MPT) 

MPT is de combinatie als u naast Zorg in Natura van een zorginstelling, maar nog wel thuis woont, en daarnaast nog van meerdere zorgverleners zorg en ondersteuning krijgt vanuit een PGB.

3. Zorg in natura (ZIN)

ZIN is de zorg en ondersteuning die door zorginstellingen wordt geleverd, bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties. De zorgaanbieder die u de zorg levert, bepaalt welke zorg u krijgt en hoe u de zorg krijgt.

 

Waarmee wij u ondersteunen:

  • Administratie
  • Advies
  • Organisatie
  • Bemiddeling

Het zorgkabinet staat altijd voor u klaar! Neem contact op met onze professional voor vragen of opmerkingen.