Persoonlijk plan

Samen met u maken we een persoonlijk plan.

De indicatie voor zorg

Deze indicatie van zorg, naast wellicht al aanwezige mantelzorg, is belangrijk bij de start van het inzetten van professionele en/of informele zorg. Afhankelijk van uw zorgvraag wordt deze dan ingediend bij uw Ziektekostenverzekering (Zvw), bij de WMO afdeling van de gemeente waar u woont of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Onze jarenlange ervaring betekent dat wij goed op de hoogte zijn van de diverse procedures en versnellen zo voor u het proces.
Wilt u weten of uw zorgvraag in aanmerking kan komen voor een indicatie neemt u dan contact met ons op.

Ondersteuning bij uw zorgfinanciering

Tijdens het indicatieproces krijgt u ook te maken met de wijze van financiering. Bij de aanvraag kunt u aangeven hoe u uw zorg wil ontvangen. Dit kan in:

1.    Persoonsgebonden budget – dit wordt aangeduid met PGB

2.      Modulair pakket thuis – een combinatie van ZIN en PGB (MPT)

3.    Zorg in Natura – dit wordt veelal aangeduid met ZIN     

1. Persoonsgebonden Budget (PGB)

PGB houdt in dat u zelf het zorgbudget wat u is toegewezen beheert en daarvoor zelf zorgverleners inkoopt voor uw zorg en ondersteuning. U moet hiervoor zelf de administratie doen, betalingen aan zorgverleners uitvoeren verantwoording afleggen aan het zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar.
 
Het Zorgkabinet stelt deskundigheid omtrent de invulling van uw zorgvraag ter beschikking en neemt met u ook contact op met Zorgverzekeraars, Zorgkantoor en SVB, dé instanties waar u mee te maken krijgt om alle noodzakelijke zorg hiervoor te realiseren. 
Het Zorgkabinet denkt graag met u en uw partner/ familie mee en treedt hierin op als onafhankelijk cliëntadviseur.
 

2. Modulair Pakket Thuis (MPT) 

MPT is de combinatie als u naast Zorg in Natura van een zorginstelling, maar nog wel thuis woont, en daarnaast nog van meerdere zorgverleners zorg en ondersteuning krijgt vanuit een PGB.

3. Zorg in natura (ZIN)

ZIN is de zorg en ondersteuning die door zorginstellingen wordt geleverd, bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties. De zorgaanbieder die u de zorg levert, bepaalt welke zorg u krijgt en hoe u de zorg krijgt.

 

Waarmee wij u ondersteunen:

Het zorgkabinet staat altijd voor u klaar! Neem contact op met een van onze professionals voor vragen of opmerkingen.